این صفحه ترجمهٔ فارسی یک صفحهٔ انگلیسی است.

نرم‌افزار آزاد و آموزش و پرورش

نرم‌افزار آزاد چگونه به آموزش و پرورش مربوط می‌شود؟

آزادی نرم‌افزار نقشی اساسی در آموزش و پرورش بازی می‌کند. مؤسسات آموزشی در تمامی مقاطع باید از نرم‌افزار آزاد استفاده کنند چون تنها گونهٔ نرم‌افزاری است که به آنها امکان انجام مأموریت‌های اسساسی‌شان را می‌دهد: انتشار دانش بشری و آماده‌سازی دانش‌آموزان و دانش‌جویان تا اعضای خوب جامعهٔ خود باشند. کد منبع و روش‌های نرم‌افزار آزاد بخشی از دانش بشرند. در نقطه مقابل، نرم‌افزار انحصاری حامل دانش مخفی و محصور است، که در نقطهٔ مخالف مأموریت مؤسسات آموزشی است. نرم‌افزار آزاد پشتیبان آموزش و پرورش است، در حالی که نرم‌افزار انحصاری مانع آن است.

نرم‌افزار آزاد تنها یک سؤال فنی نیست؛ بلکه مسئله‌ای اخلاقی و اجتماعی و سیاسی است. این مسئلهٔ حقوق بشری است که کاربران نرم‌افزار باید داشته‌باشند. آزادی و همکاری ارزش‌های اساسی نرم‌افزار آزاد هستند. سیستم گنو این ارزش‌ها و اصل به اشتراک‌گذاری را پیاده‌سازی می‌کند، از آنجا که به اشتراک‌گذاشتن برای پیشرفت بشریت خوب و مفید است.

برای یادگیری بیشتر، تعریف نرم‌افزار آزاد و مقالهٔ ما درمورد اینکه چرا نرم‌افزار باید آزاد باشد.

مبانی

پروژهٔ گنو در سال ۱۹۸۳ توسط ریچارد استالمن برای توسعهٔ یک سیستم‌عامل آزاد راه‌اندازی شد: سیستم‌عامل گنو. در نتیجه، امروزه هر شخش توانایی این را دارد که از رایانه در آزادی استفاده کند.

در این ویدئوی شش دقیقه‌ای ریچارد استالمن توضیحی مختصر و مفید دربارهٔ اصول نرم‌افزار آزاد و چگونگی ارتباطشان با آموزش و پرورش می‌دهد.

این ویدئو را با کیفیت بالاتر در فرمت آزاد Ogg Theora (ogv) دریافت و تماشا کنید. رونوشت‌های این ویدئو به زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی و زبان‌های دیگر در دسترس است. همچنین فایل‌های زیرنویس SubRip در زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی و زبان‌های دیگر قابل دریافت هستند.

به طور عمیق